tdf_graphic-1

Sådan forbereder vi Tour de France i Vejle

Som de fleste nok ved, så skal Vejle være startby for 3. etape af Tour de France i 2022.

Det bliver en kæmpe begivenhed, og vi glæder os til den gule folkefest, der kommer til vores kommune, når Tour-karavanen 3. juli 2022 ruller gennem Vejle.

Vejle Kommune har længe sammen med de øvrige aktører arbejdet for at få Tour de France til Danmark. Allerede i november 2015 takkede Vejle Byråd ja til en forespørgsel fra Erhvervsministeriet, om at ville arbejde for at få Grand Départ til Danmark.

Det er lykkedes, og selvom Touren nu er udskudt et år glæder vi os til at skabe en massiv folkefest i Vejle i 2022. Touren vil skabe et stort lokalt engagement, og derudover vil Tour de France være et markant bidrag til markedsføringen af Vejle som et unikt cykelområde, hvor man finder Danmarks hårdeste cykelbakker.

Den store medieopmærksomhed, der er på Tour de France, er en unik mulighed for at vise tv-seere de fantastiske flotte billeder fra Vejle Kommune. Vi har meget at byde på. Blandt andet vil vi gerne vise Jelling Monumenterne, Bølgen, Fjordenhus og den smukke natur omkring fjorden og Vejle Ådal frem for kommende turister.

I tiden frem mod at Touren kommer til Vejle vil vi arbejde på at bygge et fællesskab op, der kan samle kommunens borgere om den store cykelbegivenhed, så fællesskabet, engagementet og den lokale stolthed også består når Tour-feltet er kørt ud af kommunen.

Under løbet skal folkefesten være synlig på gadeplan – den skal give den særlige stemning at verdens største cykelløb kommer gennem kommunen. Langs ruten kan der være hot spots, hvor tilrejsende og borgere kan tage del i festlighederne.

Vejle Kommune har sikret selve den praktiske afvikling af Tour de France økonomisk og bakker op om at skabe den gule folkefest. Men vi kan ikke gøre det alene. Derfor vil vi gerne inddrage alle gode ideer og være med til at koble ideerne sammen, så de bliver gjort til virkelighed.

Har du gode idéer til, hvordan vi kan skabe begejstring og synlighed før, under og efter løbet?
Så er du meget velkommen til at sende gode ideer til tour@vejle.dk eller ringe til projektlederen for Tour de France i Vejle, Jacob Rasmussen, for at drøfte din ide på tlf.: 61 22 01 69.

 • Fakta

 • Sådan organiserer vi Tour de France-arbejdet

  Arbejdet med at forberede Tour de France i Danmark er forankret i interessentselskabet Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 med sekretariat på Københavns Rådhus. Interessentselskabet skal koordinere stat, regioner og kommuners forberedelse af Tour de France 2022.

  I Vejle Kommune er der nedsat en politisk og en administrativ styregruppe til at forberede Tour-starten i Vejle. Den politiske styregruppe er forankret i Økonomiudvalget, hvor borgmesteren sidder for bordenden, mens kommunaldirektøren leder arbejdet i den administrative styregruppe sammen med relevante fagdirektører.

  Til at sikre en sammenhængende indsats har Vejle Kommune ansat en dedikeret projektleder, Jacob Rasmussen, som har ansvaret for processen, udviklingen og afviklingen, mens de enkelte forvaltninger er ansvarlige for at gennemføre konkrete opgaver.

  Vejle Kommunes organisering af Tour de France kan ses i diagramform her.

 • Sådan samarbejder vi med ASO

  Som myndighed med lokalt kendskab har Vejle Kommune hjulpet ASO’s ruteansvarlige med bud på mulige ruter, der vil give mening ud fra sportslige, trafikale og tilskuermæssige hensyn.

  ASO har fra starten givet udtryk for, at de vil lytte til lokale ønsker til ruten. I den forbindelse har Vejle Kommune foreslået, at ruten lægges, så den kommer forbi det UNESCO-udpegede Monumentområde i Jelling for at fremhæve områdets unikke placering i danmarkshistorien.

  Dog er det ASO, der har det sidste ord i forhold til at skabe en rute, der både viser tv-seerne det smukke landskab, men som også giver mening rent sportsligt.

  I Vejle Kommune er vi kendt for vores mange bakker. Blandt andet har Kiddesvej i mange år dannet en stemningsfuld ramme om kongeetapen i Post Nord Danmark Rundt. Men Kiddesvej har ikke været nævnt i forbindelse med Tour de France, da stigningen er for stejl for reklamekaravanen, og fordi stigningen i givet fald ville komme så tidligt på etapen, at det ikke giver sportslig mening.

 • Økonomi

  Budgettet for en dansk Grand Départ er sat til 88 mio. kr. som finansieres ved 17 mio. kr. fra staten, 55 mio. kr. fra kommunerne og 15 mio. kr. fra regionerne. Dertil forventes ca. 1 mio. kr. finansieret ved andre bidrag, eksempelvis sponsorindtægter.

  En rapport udarbejdet af Deloitte i forbindelse med afvikling af den seneste Grand Départ afholdt uden for Frankrig (Düsseldorf i 2017) viser, at de økonomiske gevinster for Düsseldorf var i omegnen af 64 mio. EUR (ca. 478 mio. kr.). Reklameværdien for Düsseldorf blev i rapporten anslået til ca. 343 mio. EUR (ca. 2,5 mia. kr.). Øvrige byer uden for Frankrig, som har afholdt Grand Départ, har ligeledes haft væsentlige økonomiske gevinster, herunder Utrecht (2015), Yorkshire (2014) og Rotterdam (2010).

  Vejle Kommune har finansieret det danske Grand Départ med 5 mio. kr. 
  Derudover har Vejle Byråd i det seneste budget afsat 5 mio. kr. i 2020 og 7 mio. kr. i 2021 til at finansiere udgifterne til at afholde starten af 3. etape i Vejle. Pengene skal blandt andet gå til aktivering af frivillige, aktiviteter, sikkerhedsforanstaltninger, markedsføring og byudsmykning.

  Se mere detaljeret materiale vedr. Vejle Kommunes udgifter på vejle.dk.