tdf_graphic-1

Værdier og vision

Tour de France skal sætte et aftryk på Vejle-området, som vil skabe værdi for området længe efter den historiske etapestart i Vejle den 3. juli 2022.

TDF-værtsskabet skal skabe værdi for borgere og virksomheder i Vejle Kommune.

Med TDF-værtsskabet vil vi:

  • holde en gul folkefest for alle - både cykelentusiasterne og de mange, der blot ønsker at være en del af festen og fællesskabet. Vi vil sikre en god afvikling af selve etapen og dagene omkring, så alle - professionelle som private, turister så vel som herboende - efterlades med et positivt indtryk af Vejle Kommune.
  • styrke fællesskabet og sammenhængskræften i kommunen ved at engagere vores lokalsamfund - før, under og efter den 3. juli. Vi vil sammen skabe folkefesten og vi vil dyrke fællesskabet og opbygge et lokalt frivillighedskorps, der kan skabe værdi for vores lokalsamfund - også når cykelrytterne er kørt ud af kommunen.
  • styrke den lokale cykelkultur og brugen af cykel som transportmiddel ved løbende at fremhæve de klima- og sundhedsmæssige fordele, sætte fokus på trafiksikkerhed og promovere hverdagscyklismen som en del af Vejle - Kingdom of Cycling.
  • tiltrække både tilflyttere og turister ved generelt at synliggøre alt det, der er Vejle Kommune - vores smukke natur, arkitektur og stærke fællesskaber – og mere specifikt promovere området som Vejle - Kingdom of Cycling med Danmarks bedste cykellandskab.